Fri. Sep 29th, 2023

ΧΑΛΚΙΔΑTV.GR

ΧΑΛΚΙΔΑ

Δημοπρατείται η μελέτη Οδικός Άξονας Βόρειας Εύβοιας: Παράκαμψη Ψαχνών – Προκόπι με προϋπολογισμό 7.900.000€

dromos-prin-aghios-voreia-evoia
Chalkidatv.gr

Σημειώνεται πως στη μελέτη προτείνεται η αξιοποίηση του υφιστάμενου οδικού δικτύου στον ρόλο των διακλαδώσεων της δενδροειδούς διάρθρωσης προς/από σημαντικούς οικισμούς/ προορισμούς με σημειακές/τμηματικές παρεμβάσεις αναβάθμισης του υφιστάμενου οδικού δικτύου, όπου απαιτείται, κατ’ αντιστοιχία με τον νέο ρόλο τους.

Υπενθυμίζεται πως οι διαδικασίες εργασιών για το πρώτο τμήμα του βόρειου οδικού άξονα «Παράκαμψη Ψαχνών – Στροφυλιά» θα υλοποιηθεί από το ΥΠΟΜΕΔΙ, ενώ το δεύτερο τμήμα «Στροφυλιά – Ιστιαία» από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Ο συμβατικός χρόνος της μελέτης του πρώτου τμήματος είναι δεκαοκτώ μήνες και στόχος είναι η κατασκευή του έργου να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2021-2027.

Ειδικότερα, με την αρ. πρωτ.: Α/ΣΥΠ000/ΤΣ/Ο∆/406800/21-12-2022 Απόφαση της Γενικής ∆ιεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών και σε συνέχεια της με αρ. πρωτ.: 384028/2-12-2022 Απόφασης του Υπουργού Υποδοµών & Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή:

i. Εγκρίθηκε η δέσµευση σε βάρος του προϋπολογισµού του ενάριθµου έργου 2022ΝΑ47100025 της ΣΑΝΑ471 του Π∆Ε και διάθεση ισόποσης πίστωσης για την ανάθεση σύµβασης µε τίτλο: «Κεντρικός Οδικός Άξονας Βόρειας Εύβοιας τµήµα: Παράκαµψη Ψαχνών – Προκόπι (Στροφυλιά)» , µε προεκτιµώµενη αξία 7.900.000 ΕΥΡΩ (µε ΦΠΑ και απρόβλεπτα).

ii. Εγκρίθηκε η αναπροσαρµογή αυτοµάτως στο συνολικό ποσό του συµφωνητικού που θα προκύψει, µε αντίστοιχη προσαρµογή του ΦΠΑ στο ποσό της σύµβασης.

iii. Εγκρίθηκε ως διαδικασία για την ανάθεση της υπόψη µελέτης, η διαδικασία διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση, σύµφωνα µε την παρ. 2γ του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) σε συνδυασµό µε το άρθρο 32Α αυτού (που προστέθηκε µε το Ν4605/2019, άρθρο 43, παράγραφος 1) και µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά.

iv. Ορίστηκε ως Αναθέτουσα Αρχή και Προϊσταµένη Αρχή η Ειδική Υπηρεσία ∆ηµοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδοµών (Ε.Υ.∆.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ.) της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών και ως ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία το Τµήµα Μελετών & Προγραµµατισµού αυτής (τµ. α).

v. Εγκρίθηκε ο πίνακας οικονοµικών φορέων που θα µετέχουν στη διαπραγµάτευση για την ανάθεση της µελέτης µε τίτλο: «ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Ο∆ΙΚΟΣ ΆΞΟΝΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΨΑΧΝΩΝ – ΠΡΟΚΟΠΙ (ΣΤΡΟΦΥΛΙΑ)».

vi. Εξουσιοδοτήθηκε ο Προϊστάµενος της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ηµοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδοµών (Ε.Υ.∆.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ.) να προβεί στην προβλεπόµενη ανάρτηση και αποστολή των σχετικών προσκλήσεων στους οικονοµικούς φορείς, τη διενέργεια όλων των απαραίτητων διαδικασιών του διαγωνισµού µε διαπραγµάτευση, τον ορισµό της επιτροπής αποσφράγισης προσφορών, τη διαµόρφωση των λοιπών όρων της σύµβασης µε βάση την προσφορά του µειοδότη και την υπογραφή αυτής σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

Πηγή: eviaportal.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ